Tālr: +371 29354101

E-pasts: ego@egocentrs.lv

Tag Archives: Iluta Vilnīte

Kursi Saskarsmes īpatnības ar dažāda vecuma bērniem, uzvedības problēmu risināšana

Saskaņojums ar RIIMC 2017.gada 26.aprīlī /A, 12 stundas/ Mērķauditorija: vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu pedagogi, vadītāji, vietnieki, sociālie pedagogi u.c. interesenti  Tēmas: Vecumposmu raksturojums Saskarsmes grūtības ar dažāda vecuma bērniem, konfliktu risināšana Agresīvas uzvedības cēloņi, korekcijas iespējas Uzvedības traucējumi, to […]

Kursi par iekļaujošo izglītību. Pedagoģiskās palīdzības iespējas un atbalsta pasākumi izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un citām speciālām vajadzībām

A programma, 12 stundas, saskaņojums ar RIIMC Tēmas: Mācīšanās traucējumu veidi, pedagoģiskās metodes un paņēmieni darba diferencēšanai klasē. Mācīšanās traucējumu ietekme uz emocionālo uzvedību, situāciju modelēšana un piemērošana darbam klasē. Atbalsta pasākumu izvēlē, ievērojot izglītojamā stiprās puses. Atgādņu veidošana Individuālā […]