PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PRAKTISKS SEMINĀRS ar mūziku, kustību, uzdevumiem un noderīgām praksēm ikdienai.

“SAIKNĒ AR DZĪVI BŪT, vai kā veidot harmoniskas attiecības ar sevi un citiem”.
Norises laiks, vieta: iestādēs un organizācijās pēc pieprasījuma

Norises laiks un vieta: iestādēs pēc pieprasījuma

NOLŪKS:
Veicināt veselīgāku attieksmi kolektīvā. Pievērst uzmanību savām iekšējām pamatvērtībām, priekštatiem, pretrunām, paradoksiem. Veicināt labvēlīgāku attieksmi pret sevi, apkārtējiem un dzīvi. Pārskatīt iespējas un prakses, lai integrētu mentālos, fiziskos, emocionālos un garīgos aspektus sevī un veidotu labvēlīgāku attieksmi pret sevi un dzīvi.

TĒMAS:
Ko nozīmē saiknē ar dzīvi būt? Kas mūs veicina
Pretstati, pretrunas, paradoksi tavā dzīvē un katrā no mums.
Ko nozīmē būt līdzsvarā, harmonijā, mierā ar sevi, ar dzīvi?
Četri svarīgi aspekti katrā no mums – mentālais, fiziskais, emocionālais un garīgais.
Integrācija un iespējas apgūt iekšējo līdzsvaru.
Attiecības kā dzīves kvalitāte.
Māksla būt te un tagad.
Ikdienas paradumi tavam veselumam.

Semināra vadītāja: Antra Sloka- Jakovļeva, soc.zin. maģistre psiholoģijā, eksistenciālā virziena un grupu terapeite, biodanza skolotāja.
Semināra beigās saņemsiet apliecību par dalību profesionālās pilnveides praktiskajā seminārā.
Organizējam izbraukuma seminārus uz iestādēm