Norises laiks- EGO centrā- seko līdzi PASĀKUMU KALENDĀRAM, iestādēs pēc pieprasījuma.

Kursa mērķis:
Pilnveidot un attīstīt uzvedības iemaņas emocionāli saspringtās situācijās. Izveidot adekvātu pieeju mijiedarbībā ar konfliktējošiem, “sarežģītiem” klientiem. Apgūt problēmu risināšanas algoritmu.

Ieguvumi:

 • Iespējas veidot labvēlīgas, pat ilglaicīgas attiecības ar klientu.
 • Prasmes un metodes vadīt grūtas situācijas ar klientiem.

Mērķa auditorija: darbinieki, kas strādā ar klientiem, un vēlas veidot veiksmīgu saskarsmi ar visiem klientu tipiem.

Kursa tēmas:

 • Klientu tipi un uzvedības stratēģijas ar dažādu tipu klientiem.
 • Temperamenta tipi un to izpausmes saskarsmē.
 • Uzvedības stili un to atspoguļošana saskarsmē.
 • Apkārtējas pasaules uztveres veidi – reprezentatīvās sistēmas.
 • Klientu problēmu risināšanas algoritms.
 • Kā pieņemt klienta kritiku.
 • Konflikta attīstības shēma.
 • Zemapziņas un apziņas loma cilvēka uzvedībā.
 • Konfliktu risināšanas stratēģijas.
 • Tehnikas, kas paaugstina un pazemina emocionālo spriedzi saskarsmes partnerim.
 • Pašregulācijas iemaņu attīstīšana.

Kursa norise:
Kursa dalībnieki paralēli teorētiskām zināšanām apgūst praktiskas iemaņas, pildot praktiskus uzdevumus, izmantojot spēles un analizējot dažādas situācijas ar video palīdzību.

Semināra ilgums: 8 akadēmiskās stundas

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU