[vc_row][vc_column][vc_column_text]

“Pedagoģiskās palīdzības plānošana un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, ievērojot kompetenču pieeju”

Programma saskaņota ar pašvaldību 2020.g. 25.06., Nr.RIMC-20-124, 12 stundas.

Norises laiks, vieta:  EGO centrā-skaties PASĀKUMU KALENDĀRĀ, iestādēs- pēc pieprasījuma.

Mērķauditorija: Izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, pedagogi

Mērķis: Pilnveidot izpratni par speciālo izglītību, paaugstinot pedagogu profesionālo kompetenci mācību procesa plānošanā saskaņā ar kompetenču pieeju. .

Saturs:

  • Jaunumi normatīvo aktu regulējumā par izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītības nodrošināšanu.
  • Pedagoģiskā palīdzība un izglītības procesa organizēšanas principi skolēniem ar speciālām vajadzībām pamatskolā saskaņā ar kompetenču pieeju.
  • Atbalsta pasākumu izvēlē, ievērojot izglītojamā stiprās puses. Atgādņu veidošana.
  • Individuālā izglītības plāna izstrāde atbilstoši Ministru kabineta prasībām, sākot ar 2020.gada 1.septembri.

Lektore: IVETA MANTROMOVIČA, , Mag.paed., Jūrmalas PII “Taurenītis” vadītāja.

Saņemsiet APLIECĪBU par dalību profesionālās kompetences pilnveides 12 st.kursos.

t.29354101, ego@egocentrs.lv

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]