[vc_row][vc_column][vc_column_text]PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES KURSI PII METODIĶIEM
Metodiskā darba vadīšana un organizēšana pirmsskolā. Dokumentācija

Saskaņojums ar pašvaldību 2018.g. 30.maijā, Nr.RIMC-18-136, 8 stundas.

Norises laiks, vieta: EGO centrā- seko līdzi PASĀKUMU KALENDĀRAM, iestādēs-pēc pieprasījuma.

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki /metodiķi ar nelielu pieredzi/

Saturs:

  • Vadītāja vietnieka/metodiķa amata apraksts, pienākumi.

  • Obligātā dokumentācija, normatīvie dokumenti, kas regulē pirmsskolas izglītības iestādes mācību darbu, vietnieka kompetencē esošās jomas.

  • Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas vadītāja vietniekam/metodiķim veiksmīgai metodiskā darba vadībai, mācību procesa organizācijai un kontrolei pirmsskolas izglītības iestādē.

  • Dažādi pedagogu darba stili un uztveres veidi, to loma mācību procesa organizēšanā pirmsskolas bērnu grupā.

  • Problēmas, ar kurām savā darbā saskaras vietnieki/ metodiķi, to risināšanas veidi un iespējas.

  • Pirmsskolas izglītības iestādes metodiskā un organizatoriskā darba pieredzes pārnese. Izglītības aktualitātes.

  • Atbalsts pedagogiem kompetenču pieejas realizēšanā

LektoreIngūna Dakstiņa, Lielvārdes PII “Pūt vējiņi” vadītāja.

Kursu beigās saņemsiet APLIECĪBU par dalību profesionālās pilnveides kursos.

t.29354101, ego@egocentrs.lv

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]