Seminārs/vebinārs “Efektīva komunikācija ilgtspējīgai sadarbībai”

Saturs:

1. Neverbālā un verbālā saskarsme.
2. Novērojumi un interpretācija.
3. Empātija.
4. Konflikti.
5. Emocionālā inteliģence.

Lektore. Ligita Smildziņa, teātra pedagogs, aktiermeistarības pasniedzēja, mag. paed.

Saņemsi apliecību par 8 akad.stundām

Ar sveicieniem, Antra
IAC EGO
t.29354101