Māksliniece, sabiedrisko pasākumu vides noformētāja, grāmatu ilustratore, vizuālās mākslas skolotāja