Mag.paed.,teātra pedagogs. Režisore divos amatierteātros, strādāju par aktiermeistarības pasniedzēju „Turībā”, vadu biedrību “Teātris un izglītība”. Vadu skatuves kustības nodarbības Radoši attīstošajā skolā “Rats”, esmu izglītības satura veidotāja teātra mākslā projektā “Skola 2030”, vadu pieaugušo profesionālo kompetenču pilnveides kursus Nacionālajā bibliotēkā , mācību centrā “Ego” un jebkurā citā uzņēmumā, izglītības un kultūras iestādēs.
Pati arvien vēl mācos. 2018.g. kopienas teātra kursos “Šekspīrs satiek Blaumani ” iepazinu laikmetīgo teātri. Nu varu iestudēt izrādi verbatim tehnikā. Iedziļinos saskarsmes psiholoģijā.
Lasu, staigāju pa mežu, peldu, riteņoju, slēpoju , vingroju, eju ar mazbērniem uz teātri, spēlējos.