Rīgas plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai /2008.g./

Projekta ietvaros tika noorganizētas apmācības Limbažu rajona Brīvzemnieku un Viļķenes pagastos par tēmām:

„Lietišķā etiķete- tavu panākumu atslēga ceļā uz jaunu zināšanu apguvi”/ lektore Guna Matule/,

„Attiecību veidošana ģimenē un tās ietekme uz spēju apgūt jauans zināšanas” /lektore Diāna Zande/